TrungHải 21:13 ngày 22/9/18 trong  Bảng văn phòng loại tốt

Tổng hợp phụ kiện cho trường học và văn phòng

Nam châm , tiếng anh được gọi là Magnet. Nam châm tự nhiên là loại được tìm thấy từ các mỏ quặng. Ngoài Nam châm tự nhiên thì hiện nay trên thực tế có rất nhiều loại nam châm khác, ví dụ như nam châm điện, nam châm dẻo, nam châm vĩnh cửu, nam châm nâng… Bút lông có 2 loại  bút lông bảng và bút lông dầu Bút lông bảng: thường chủ yếu viết trên nền bảng trắng, có thể xóa dễ dàng Bút lông dầu: bút lông dầu có thể viết được hầu hết các loại chất liệu khác nhau: CD, nhựa, kính, thủy tinh, gỗ, giấy...